Extensii gene

Privire intensă, strălucitoare, cu adevărat frumoasă!. Efect natural sau extravagant, in functie de dorința fiecarei cliente, design personalizat.
Extensii de gene fir cu fir, fine, ușoare, flexibile. Îţi cre­e­ază un de­sign per­so­na­li­zat co­res­punzător for­mei ochil­or, feţei si a per­so­na­lităţii. Micile inperfectiuni ale ochilor se pot corectacu ex­ten­si­i­le de gene Xt­re­me Las­hes – Liderul global al extensilor de gene.
Com­bină cu­lo­ri­le, accesoriile de gene, pent­ru a-ţi scoa­te în evi­denţă per­so­na­li­ta­tea. Ex­ten­si­i­le de gene Xt­re­me Las­hes, sunt gene false, se­mi-per­ma­nen­te, ap­li­ca­te fir cu fir pe ge­ne­le na­tu­rale, ofe­rind ast­fel un efect fo­ar­te na­tu­ral, care nu de­te­rio­re­ază ge­ne­le na­tu­rale.
Specialiștii Provocateur recomandă Xtreme Lashes pentru doamnele și domnișoarele care își doresc să fie îngrijite încă de la prima oră a dimineții, pentru cele ocupate care nu au timp zilnic să aloce pentru machiaj și îngrijire, sau pur și simplu pentru cele ce își doresc gene mai curbate, mai lungi sau mai dese.

Webmail | Copyright © . Toate drepturile rezervate Salon Provicateur - Oradea.
Made with ❤️ by the NRGO Web Design team.